Polityka prywatnosci

1. Definicje
Serwis – portal i forum znajdujące się pod adresem: https://gunsnroses.com.pl
Operator - Właściciel Forum: Witold Bulak, e-mail: [witekbulak@gmail.com], siedziba: [Budryka 1a/26, 41-500 Chorzów] (w funkcji administratora danych) oraz Administrator Społeczności Forum Witold Bulak oraz Tomasz Krela (w funkcji podmiotu przetwarzającego dane na mocy umowy o powierzeniu).
Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu
2. Informacje ogólne
Serwis to miejsce w sieci, w którym każdy Użytkownik może wymieniać się opiniami i informacjami związanymi z zespołem Guns N’ Roses oraz projektami solowymi muzyków. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację warunków określonych w tym dokumencie oraz w Regulaminie.
3. Dostępność
Serwis można przeglądać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu za pomocą jakiejkolwiek przeglądarki internetowej, jednakże zalecane jest przez Operatora korzystanie z najnowszej wersji tego oprogramowania.
4. Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych, profilowanie
Celem przechowywania danych osobowych jest umożliwienie Użytkownikowi swobodnego korzystania z własnego, indywidualnego konta w Serwisie. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik podający dane osobowe w swoim profilu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie tak długo jak istnieje jego konto. Użytkownikowi przysługuje pełny wgląd do danych osobowych zawartych we własnym profilu. Użytkownik ma prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, w tym do całkowitego usunięcia swojego konta – w tym celu należy skontaktować się z Administracją Forum. Dane, które przechowujemy to tzw. dane zwykłe (nazwa użytkownika, wiek, płeć, IP, adres e-mail) - regulacje związane z danymi zwykłymi obejmuje artykuł 6 rozporządzenia RODO.
Administratorzy, Moderatorzy mogą także blokować konta, które nie przestrzegają Regulaminu. Uprawnienia osób odpowiedzialnych za Serwis opisano szczegółowo w Regulaminie.
Zgromadzone dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, ani w żaden sposób nie są wykorzystywane do celów reklamowych czy handlowych. Szanujemy prywatność Użytkowników i nie narażamy ich na otrzymywanie żadnych niechcianych ofert reklamowych czy spamu.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności zachęcamy do kontaktu przez adres e-mail witek@gunsnroses.com.pl. Użytkownikowi (zgodnie z rozporządzeniem RODO) zawsze przysługuje także możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych, w skrócie: UODO).
W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, Serwis korzysta z szyfrowania z użyciem certyfikatu SSL, z algorytmem podpisu sha256RSA. Szczegóły certyfikatu dostępne są dla każdego Użytkownika w pasku adresu przeglądarki - zobacz jak to sprawdzić.
Serwis korzysta z technologii cookies (cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika). Dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę, wspomóc proces logowania, obsługę niektórych formularzy. W szczególności, Serwis korzysta z cookies niezbędnych do działania usług: Google Analytics, Google AdSense. Wszystkie rodzaje plików cookie używanych przez Google znajdziesz tutaj. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby pliki cookie były przetwarzane, to może wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce).
Operator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać będzie tego rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu o ewentualne nowe funkcjonalności. O wszelkich zmianach Operator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
5. Wyłączenia odpowiedzialności
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i najczęściej nie są w żaden sposób nadzorowane przez Operatora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Operator zaleca się zapoznać.
Serwis jest dostarczony na zasadzie "delivered as is". Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Użytkownika, powstałe na skutek korzystania z Serwisu.
Operator dokłada nieustannej staranności, aby prowadzony przez niego (na silniku SMF oraz autorskim CMSie) Serwis był wolny od błędów i usterek zagrażających Użytkownikom, jednak nie może zagwarantować, że takowe nigdy nie powstaną.
Operator Serwisu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez kogoś w Serwisie treści niepoprawnych merytorycznie, obraźliwych lub niezgodnych z prawem.
Operator nie odpowiada za treść dostarczonych przez Użytkowników porad, opinii czy rozwiązań.